Home/Privacybeleid

Privacybeleid

Met de e-health oplossing van Rehab Lab boek je betere en duurzamere resultaten

Privacybeleid

Privacyverklaring Rehab Lab BV (versie april 2022)

Handelsnaam: Rehab Lab BV
Vestigingsadres: Raaimoeren 38 4824 KD Breda
E-mail: support@rehablab.nl

 

Algemeen 

Hier vindt u de privacyverklaring van Rehab Lab BV op. U wordt geadviseerd deze privacyverklaring aandachtig te lezen alvorens verder te gaan op onze website.

Rehab Lab BV heeft een platform ontwikkeld voor zorgverleners. Zorgaanbieders gebruiken het platform om cliëntdossiers op te slaan. Het platform wordt ook gebruikt door zorgaanbieders om informatie over de behandeling met de cliënt te delen. Rehab Lab BV verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder is de verantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de AVG. Rehab Lab BV is de verwerker voor deze dienst.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Rehab Lab BV met uw persoonsgegevens omgaat. Rehab Lab BV hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en wil u hierover zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke (categorieën van) uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt.

Deze Privacyverklaring bestaat uit twee delen:

• Deel A gaat over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in opdracht van uw zorgaanbieder. Rehab Lab BV is hiervoor verwerker in de zin van de AVG.

• Deel B betreft de verwerking van persoonsgegevens van klanten en relaties van Rehab Lab BV in het kader van de dienstverleningsovereenkomst en indien u contact opneemt met Rehab Lab BV via het webformulier of telefonisch. pakt op.

Rehab Lab BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om te voldoen aan de wet. Rehab Lab BV raadt u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

DEEL A, verwerking van persoonsgegevens in opdracht van een zorgaanbieder

Rehab Lab BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat uw zorgverlener gebruik maakt van haar diensten.

De categorieën van persoonsgegevens die Rehab Lab BV mogelijk door u heeft verwerkt in opdracht van uw zorgverlener:

• NAW-gegevens;

• telefoonnummer;

• e-mailadres;

• rekeninggegevens;

• Betalingsdetails;

• communicatie tussen uw zorgverlener en u;

• (gezondheids)gegevens met betrekking tot uw behandeling;

• informatie over uw behandelaar;

• overige persoonsgegevens die u via het platform actief aan uw behandelaar verstrekt;

• loggegevens.

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Omdat de verwerking namens uw zorgaanbieder plaatsvindt, moet u voor de uitoefening van deze rechten contact opnemen met uw zorgaanbieder.

DEEL B, verwerking van persoonsgegevens door Rehab Lab BV als verantwoordelijke

In sommige gevallen heeft Rehab Lab BV eigen verwerkingsverantwoordelijke. Dit kan het geval zijn als u zelf telefonisch of per e-mail contact opneemt met Rehab Lab BV. Rehab Lab BV verwerkt ook persoonsgegevens van zorgverleners en/of hun medewerker(s) die gebruik maken van de diensten van Rehab Lab BV Rehab Lab BV is tevens de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die nodig zijn om een persoonlijk account aan te maken.

Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die Rehab Lab BV als verwerkingsverantwoordelijke van u kan verwerken:

• uw naam;

• telefoonnummer;

• e-mailadres;

• gegevens van de zorgorganisatie;

• de inhoud van een bericht wanneer u contact opneemt met Rehab via het webformulier.

• loggegevens;

• IP adres.

Soorten, doeleinden, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Rehab Lab BV verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een gegronde grondslag voor is. De grondslag voor verwerking is in de tekst onderstreept.

In de eerste plaats worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in combinatie met de inhoud van uw bericht met uw toestemming verwerkt wanneer u het contactformulier op de website invult, of via e-mail, social media of telefoon het contact met Rehab Lab BV wordt weer opgepakt. Het verwerken/opslaan van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw vraag. Na afhandeling van uw vraag of indien er geen overeenkomst tot stand komt met Rehab Lab BV heeft Rehab Lab BV geen belang bij het bewaren van uw gegevens. Uw gegevens worden dan op korte termijn verwijderd.

Bij het aangaan van een overeenkomst met Rehab Lab BV worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met u of de organisatie waarvoor u werkt. Deze gegevens kunnen zijn NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van een contactpersoon en aanvullende gegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. Het niet verstrekken van noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met Rehab Lab BV gesloten kan worden. Deze gegevens worden in de bedrijfsadministratie minimaal zeven (7) jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van de wet een andere termijn geldt.

Rehab Lab BV verwerkt uw persoonsgegevens als u een persoonlijk account aanmaakt in verband met de zorgovereenkomst die u met uw behandelaar heeft. Hiervoor worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Rehab Lab BV heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met uw zorgaanbieder.

Rehab Lab BV heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van gegevens in verband met uw bezoek aan onze website. Het gaat hierbij om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om websitebezoek en klikgedrag te analyseren om onze website te optimaliseren.

Rehab Lab BV verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij op grond van de belastingwetgeving wettelijk verplicht is. Denk hierbij aan contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie etc. Deze gegevens worden zeven (7) jaar bewaard in de bedrijfsadministratie.

Overdracht aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Rehab Lab BV zijn ingeschakeld. Dit kan het geval zijn in verband met de uitvoering van de overeenkomst met u of uw organisatie of voor het verrichten van diensten voor Rehab Lab BV Dergelijke bedrijven worden ook wel “verwerkers” of subverwerkers genoemd. Deze (sub)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Rehab Lab BV sluit met deze (sub)verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig plaatsvindt binnen de EER. Rehab Lab BV blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van deze bedrijven.

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden, niet zijnde door Rehab Lab BV ingeschakelde verwerkers, aangezien Rehab Lab BV op grond van een wettelijke verplichting verplicht is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of een opsporingsbureau. Of als Rehab Lab BV een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van uw gegevens in verband met een rechtsvordering of de gegevens op uw verzoek met uw toestemming aan een andere verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt.

Veiligheid

Rehab Lab BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

• De website heeft een SSL-certificaat, wat betekent dat de gegevens

Chat openen
Stuur ons een Whatsapp-bericht
Hallo! Als u hulp wilt, neem dan gerust contact met ons op.